logo-arda.png


ANUNȚ LANSARE CONCURS PLANURI DE AFACERI - PROIECT START 4 NEETs (ID 153086)

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA, în calitate de solicitant în cadrul proiectului ”START 4 NEETs, ID 153086” anunță lansarea concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului.
  

Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a 371 tineri NEETs someri cu vârsta între 16-29 ani din regiunea SV Oltenia și sprijinirea mobilității acestora prin acțiuni complexe de consiliere, formare, evaluare de competențe și sprijin antreprenorial. 

Activitățile proiectului vor conduce la:

 • o atitudine pozitivă în raport cu posibilitățile de ocupare a 371 tineri NEETs din Regiunea S-V Oltenia;
 • dobândirea de competențe în cadrul programelor de formare -  cursuri nivel 1, nivel 2 și inițiere/specializare/perfecționare a 279 tineri NEETs;
 • certificarea competențelor a 50 tineri NEETs prin intermediul programelor de evaluare a competențelor;
 • formarea de competențe în domeniul antreprenoriatului pentru 42 de tineri NEETs șomeri din categoria A, ușor ocupabili, cu domiciliul/reședința în Regiunea S-V Oltenia;
 • înființarea a 10 întreprinderi cu sediul social/punct de lucru în regiunea SV Oltenia;
 • crearea a cel puțin 10 noi locuri de muncă. 

 1. Promovarea activităților proiectului și a beneficiilor pe care le pot avea în rândul tinerilor NEETs din regiunea S-V Oltenia;

 2. Îmbunătățirea nivelului de competențe a 321 de tineri NEETs cu domiciliul în regiunea SV Oltenia, prin participarea la programe de formare: 100 persoane la cursuri de nivel 1, 100 persoane la cursuri de nivel 2, 

 3. Îmbunătățirea nivelului de competențe a 50 tineri NEETs cu domiciliul în regiunea SV Oltenia prin intermediul programelor de evaluare a competențelor dobândite în sistem non-formal și informal;

 4. Înființarea și subvenționarea a 12 întreprinderi cu sediul social/punctul de lucru în regiunea SV Oltenia;

 5. Crearea și menținerea a cel puțin 12 locuri de muncă în întreprinderile nou înființate;

 6. Asigurarea viabilității și sustenabilității pentru 12 întreprinderi nou înființate în cadrul proiectului pentru o perioadă de 12 luni în timpul implementării proiectului și timp de 6 luni de la finalizarea implementării proiectului;

 7. 186 persoane angajate/au dobândit competențe/urmează o formă de educație după încetarea calității de participant.

Beneficiile grupului țintă sunt:

1. Dobândirea de competențe specifice în cadrul cursurilor acreditate ANC nivel 1, nivel 2 și inițiere/specializare/perfecționare în vederea sporirii posibilităților de ocupare pentru 279 tineri NEETs;

2. Dobândirea de competențe și aptitudini antreprenoriale în cadrul unor cursuri acreditate ANC pentru 42 tineri NEETs;

3. Certificarea competențelor dobândite anterior pentru 50 tineri NEETs prin intermediul programelor de evaluare a competențelor;

4. Fiecare persoană din grupul țintă va beneficia de o subvenție de 5 lei/oră de curs pentru frecventarea programelor de formare a 321 persoane;

5. Sprijinirea a 10 persoane din grupul țintă în vederea înființării propriei afaceri prin acordarea unei subvenții de până la 25000 euro/plan de afaceri/firmă.