Importanța egalității de gen

 ODD5.png

  

Rezultatele barometrului de opinie publică realizat în cadrul proiectului „România Durabilă” arată că egalitatea de gen este un subiect de mare interes pentru români. Conform răspunsurilor primite, 86% dintre persoanele chestionate susțin că femeile și bărbații au drepturi egale.

Întrebați ce părere au despre viața de familie atunci când mama are un loc de muncă cu normă întreagă, 64% dintre respondenți afirmă că viața de familie are de suferit, în timp ce doar 33% susțin că nu este o problemă.

Cea mai mare parte a românilor care au participat la studiu declară că femeile sunt mai predispuse decât bărbații să ia decizii pe baza emoțiilor. În ceea ce privește independența financiară a femeii, 89% dintre respondenți susțin că egalitatea dintre femeie și bărbați va ajuta femeile să devină independente financiar și 92% susțin că este firesc pentru o femeie să aibă propria sursă de venit.

Barometrul de opinie publică a fost conceput pornind de la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și a fost derulat de Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia în cadrul proiectului „România Durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030”. Proiectul este implementat în perioada august 2019 – august 2022 de Secretariatul General al Guvernului, Institutul Național de Statistică și Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA - A.R.D.A. Oltenia și este finanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Scopul proiectului este implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR 2030), care are la bază Agenda 2030 a ONU, adoptată de liderii mondiali în 2015. Agenda 2030 constituie un angajament de a eradica sărăcia și de a asigura dezvoltarea durabilă peste tot în lume, până în 2030, totodată, reprezintă un cadru global de dezvoltare durabilă și stabilește 17 (ODD). ODD-urile își propun să echilibreze cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile - cea economică, cea socială și componenta de mediu - prin acțiuni concrete prevăzute pentru următorii 15 ani, axate, printre altele, pe demnitate umană, stabilitate regională și globală, o planetă sănătoasă, societăți reziliente și echitabile și economii prospere. ODD5 – Egalitatea de gen pornește de la ideea că genul cu care se naște cineva nu influențează demnitatea și calitatea vieții în societățile dezvoltate. Acest obiectiv își propune asigurarea egalității între genuri, deoarece aceasta poate fi considerată o trăsătură a societăților dezvoltate. Populația globală include peste 50% femei și totuși, există numeroase inegalități la care acestea sunt supuse în raport cu bărbații. Câteva dintre acestea sunt: accesul diferențiat la educație, salarii mai mici și oportunități mai reduse de a accede la funcții de conducere, violența domestică, probleme de emancipare etc.

Print   Email