download.png


ANUNȚ ACHIZIȚIE

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu sediul social în Mun.
Drobeta – Turnu Severin, bulevardul Revoluției 16-22 Decembrie 1989, nr. 3-5, județul
Mehedinți, Romania, reprezentată de Cîjmăroiu Gheorghe-Augustin, având funcţia de
Președinte, telefon 0723277512, e-mail: ardaoltenia@gmail.com, organizează achiziția având ca
obiect Cazare și masă a participanților la cursurile de formare - participanți la curs la Vânjuleț,
COD CPV 55520000-1 – Servicii catering și 55100000-1 – Servicii hoteliere, din cadrul Programului
“Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile
SEE și Norvegiene 2014-2021, Titlul proiectului: „IncluziROMOltenia incluziunea Socială și Abilitarea Romilor din Oltenia”, cod PN1018.
 

- Anunt FRDS Serviciii cazare si masa partricipanti cursuri formare.

Ultima actualizare: 20 Iulie 2022