download.png

ANUNȚ ORGANIZARE EVENIMENT PUBLIC ”EVOLUȚIE INDICATORI ODD LA NIVELUL JUDEȚULUI MEHEDINȚI”  

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Vă mulțumim în avans pentru disponibilitatea de a participa la evenimentul public desfășurat în format online "Evoluție indicatori ODD la nivelul județului Mehedinți" în data de 25 Aprilie 2024, ora. 10:00. Participarea la eveniment este gratuită. 

Evenimentul se adresează tututor cetățenilor interesați și are rolul de a discuta prioritățile și stadiul implementării obiectivulelor de dezvoltare durabilă în județul Mehedinți. În cadrul evenimentului vor fi prezentate date care reliefează evoluția ODD la nivel de Mehedinți.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului ”Implicare civică pentru un Mehedinți durabil”, Cod SIPOCA 1046, Cod SMIS 151235, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală.  Obiectivul proiectului este creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, atât în faza de fundamentare si elaborare a politicilor si priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

Completare prezentului formular reprezintă o cerere de înscriere la dezbaterea publică. Completarea formularului presupune transmiterea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. Refuzul furnizării datelor solicitate și a acordului dvs. de a utiliza aceste date ne pune în imposibilitatea de a valida participarea dvs. la evenimentul public pe care îl organizăm.

Vă așteptăm!

 Ultima actualizare:18 Aprilie 2024

17.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 17, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD17

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

16.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 16, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD16

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

15.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 15, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD15

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

14.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 14, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD14

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

13.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 13, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD13

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

12.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 12, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD12

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

11.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 11, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD11

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

10.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 10, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD10

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

9.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 9, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD9

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

8.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 8, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD8

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

7.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 7, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD7

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

6.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 6, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD6

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

5.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 5, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD5

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

4.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 4, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD4

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

3.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 3, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD3

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

2.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 2, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD2

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

odd1.png

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, cu acronimul ARDA Oltenia, alături de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, expune publicului interesat, prin intermediul materialului atașat, un raport tematic privind Obiectivul de Dezvoltare Durabilă nr. 1, din cadrul SNDDR 2030  

- Raport tematic ODD1

Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

download.jpg

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT 

Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală, anunță finalizarea implementării proiectului "Implicare civică pentru un Mehdinți durabil", cod SIPOCA 1046/MySMIS2014+ 151235. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

În cele 16 luni de implementare au fost atinse următoarele rezultate principale:

 • 17 raporte tematice privind stadiul implementării, la nivelul județului Mehedinți, a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă a României, elaborate, publicate și transmise Consiliului Județean Mehedinți;
 • 1 parteneriat pentru dezvoltare locală în județul Mehedinți funcțional prin intermediul unui grup de lucru activ pentru capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării durabile la nivel local;
 • 1 grup de lucru constituit, denumit ”Grupul civic pentru Mehedinți”, în cadrul căruia au fost organizate întâlniri periodice pentru a surspinde gradul de realizare a rapoartelor tematice și stadiul dezvoltării platformei de monitorizare a idicatorilor de dezvoltare durabilă la nivelul județului Mehedinți;
 • 1 platformă de monitorizare a idicatorilor de dezvoltare durabilă la nivelul județului Mehedinți;
 • 17 dezbateri publice organizate pentru lansarea raportelor tematice și discutarea priorităților și stadiului implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivelul județului Mehedinți;
 • Peste 300 de persoane implicate în procesul de stabilire a priorităților pentru dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, prin participarea la dezbaterile publice privind prioritățile și stadiul implementării obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivelul județului Mehedinți;
 • 57 persoane din organizații neguvernamentale și personal de conducere/execuție/aleșii locali din cadrul Consiliului Județean Mehedinți, instruite în domeniul dezvoltării durabile.

Valoarea totală a proiectului este de 424.806,00 lei, din care valoare nerambursabilă din FSE 353.863,40 lei, valoare nerambursabilă din bugetul național 62.446,48 lei și cofinanțare beneficiarului și partenerului 8.496,12 lei. Perioada de implementare: 11 iulie 2022 – 11 noiembrie 2023.

Date de contact: Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia), Bld. Revoluției 1989, nr. 3-5, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, Manager de proiect – Dincă Florin, tel. 0771218862, www.ardaoltenia.ro

 Ultima actualizare: 10 noiembrie 2023

download.png

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND ”ACȚIUNE CLIMATICĂ ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI”  

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Vă mulțumim în avans pentru disponibilitatea de a participa la dezbaterea publică online "Acțiune climatică în județul Mehedinți" în data de 27 iulie 2023, ora. 10:00. Participarea la dezbatere este gratuită. 

Dezbaterea publică se adresează tututor cetățenilor interesați și are rolul de a discuta prioritățile și stadiul implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 13 în județul Mehedinți. În cadrul dezbaterii va fi prezentat raportul tematic privind ODD13.

Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului ”Implicare civică pentru un Mehedinți durabil”, Cod SIPOCA 1046, Cod SMIS 151235, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală.  Obiectivul proiectului este creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, atât în faza de fundamentare si elaborare a politicilor si priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

Completare prezentului formular reprezintă o cerere de înscriere la dezbaterea publică. Completarea formularului presupune transmiterea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. Refuzul furnizării datelor solicitate și a acordului dvs. de a utiliza aceste date ne pune în imposibilitatea de a valida participarea dvs. la dezbaterea publică pe care o organizăm.

Vă așteptăm!

 Ultima actualizare: 24 iulie 2023

download.png

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND ”REDUCEREA INEGALITĂȚILOR ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI”  

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Vă mulțumim în avans pentru disponibilitatea de a participa la dezbaterea publică online "Reducerea inegalităților în județul Mehedinți" în data de 20 iulie 2023, ora. 10:00. Participarea la dezbatere este gratuită. 

Dezbaterea publică se adresează tututor cetățenilor interesați și are rolul de a discuta prioritățile și stadiul implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 10 în județul Mehedinți. În cadrul dezbaterii va fi prezentat raportul tematic privind ODD10.

Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului ”Implicare civică pentru un Mehedinți durabil”, Cod SIPOCA 1046, Cod SMIS 151235, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală.  Obiectivul proiectului este creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, atât în faza de fundamentare si elaborare a politicilor si priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

Completare prezentului formular reprezintă o cerere de înscriere la dezbaterea publică. Completarea formularului presupune transmiterea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. Refuzul furnizării datelor solicitate și a acordului dvs. de a utiliza aceste date ne pune în imposibilitatea de a valida participarea dvs. la dezbaterea publică pe care o organizăm.

Vă așteptăm!

 Ultima actualizare: 18 iulie 2023

download.png

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND ”ECONOMIA CIRCULARĂ ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI”  

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Vă mulțumim în avans pentru disponibilitatea de a participa la dezbaterea publică online "Economia circulară în județul Mehedinți" în data de 13 iulie 2023, ora. 10:00. Participarea la dezbatere este gratuită. 

Dezbaterea publică se adresează tututor cetățenilor interesați și are rolul de a discuta prioritățile și stadiul implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 12 în județul Mehedinți. În cadrul dezbaterii va fi prezentat raportul tematic privind ODD12.

Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului ”Implicare civică pentru un Mehedinți durabil”, Cod SIPOCA 1046, Cod SMIS 151235, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală.  Obiectivul proiectului este creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, atât în faza de fundamentare si elaborare a politicilor si priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

Completare prezentului formular reprezintă o cerere de înscriere la dezbaterea publică. Completarea formularului presupune transmiterea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. Refuzul furnizării datelor solicitate și a acordului dvs. de a utiliza aceste date ne pune în imposibilitatea de a valida participarea dvs. la dezbaterea publică pe care o organizăm.

Vă așteptăm!

 Ultima actualizare: 10 iulie 2023

download.png

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND ”ENERGIE CURATĂ ȘI LA PREȚURI ACCESIBILE ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI”  

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Vă mulțumim în avans pentru disponibilitatea de a participa la dezbaterea publică online "Energie curată și la prețuri accesibile în județul Mehedinți" în data de 06 iulie 2023, ora. 10:00. Participarea la dezbatere este gratuită. 

Dezbaterea publică se adresează tututor cetățenilor interesați și are rolul de a discuta prioritățile și stadiul implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 7 în județul Mehedinți. În cadrul dezbaterii va fi prezentat raportul tematic privind ODD7.

Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului ”Implicare civică pentru un Mehedinți durabil”, Cod SIPOCA 1046, Cod SMIS 151235, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală.  Obiectivul proiectului este creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, atât în faza de fundamentare si elaborare a politicilor si priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

Completare prezentului formular reprezintă o cerere de înscriere la dezbaterea publică. Completarea formularului presupune transmiterea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. Refuzul furnizării datelor solicitate și a acordului dvs. de a utiliza aceste date ne pune în imposibilitatea de a valida participarea dvs. la dezbaterea publică pe care o organizăm.

Vă așteptăm!

 Ultima actualizare: 04 iulie 2023

download.png

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND ”ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI”  

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Vă mulțumim în avans pentru disponibilitatea de a participa la dezbaterea publică online "Orașe și comunități durabile în județul Mehedinți" în data de 29 iunie 2023, ora. 10:00. Participarea la dezbatere este gratuită. 

Dezbaterea publică se adresează tututor cetățenilor interesați și are rolul de a discuta prioritățile și stadiul implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 11 în județul Mehedinți. În cadrul dezbaterii va fi prezentat raportul tematic privind ODD11.

Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului ”Implicare civică pentru un Mehedinți durabil”, Cod SIPOCA 1046, Cod SMIS 151235, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală.  Obiectivul proiectului este creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, atât în faza de fundamentare si elaborare a politicilor si priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

Completare prezentului formular reprezintă o cerere de înscriere la dezbaterea publică. Completarea formularului presupune transmiterea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. Refuzul furnizării datelor solicitate și a acordului dvs. de a utiliza aceste date ne pune în imposibilitatea de a valida participarea dvs. la dezbaterea publică pe care o organizăm.

Vă așteptăm!

 Ultima actualizare: 27 iunie 2023

download.png

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND ”INDUSTRIA, INOVAȚIA ȘI INFRASTRUCTURA ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI”  

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Vă mulțumim în avans pentru disponibilitatea de a participa la dezbaterea publică online ""Industrie, inovație și infrastructură în județul Mehedinți" în data de 22 iunie 2023, ora. 10:00. Participarea la dezbatere este gratuită. 

Dezbaterea publică se adresează tututor cetățenilor interesați și are rolul de a discuta prioritățile și stadiul implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 9 în județul Mehedinți. În cadrul dezbaterii va fi prezentat raportul tematic privind ODD9.

Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului ”Implicare civică pentru un Mehedinți durabil”, Cod SIPOCA 1046, Cod SMIS 151235, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală.  Obiectivul proiectului este creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, atât în faza de fundamentare si elaborare a politicilor si priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

Completare prezentului formular reprezintă o cerere de înscriere la dezbaterea publică. Completarea formularului presupune transmiterea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. Refuzul furnizării datelor solicitate și a acordului dvs. de a utiliza aceste date ne pune în imposibilitatea de a valida participarea dvs. la dezbaterea publică pe care o organizăm.

Vă așteptăm!

 Ultima actualizare: 20 iunie 2023

download.png

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND ”APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI”  

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Vă mulțumim în avans pentru disponibilitatea de a participa la dezbaterea publică online "Apă curată și sanitație în județul Mehedinți" în data de 15 iunie 2023, ora. 10:00. Participarea la dezbatere este gratuită. 

Dezbaterea publică se adresează tututor cetățenilor interesați și are rolul de a discuta prioritățile și stadiul implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 6 în județul Mehedinți. În cadrul dezbaterii va fi prezentat raportul tematic privind ODD6.

Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului ”Implicare civică pentru un Mehedinți durabil”, Cod SIPOCA 1046, Cod SMIS 151235, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală.  Obiectivul proiectului este creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, atât în faza de fundamentare si elaborare a politicilor si priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

Completare prezentului formular reprezintă o cerere de înscriere la dezbaterea publică. Completarea formularului presupune transmiterea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. Refuzul furnizării datelor solicitate și a acordului dvs. de a utiliza aceste date ne pune în imposibilitatea de a valida participarea dvs. la dezbaterea publică pe care o organizăm.

Vă așteptăm!

 Ultima actualizare: 12 iunie 2023

download.png

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND ”MUNCA DECENTĂ ȘI CREȘTEREA ECONOMICĂ ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI”  

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Vă mulțumim în avans pentru disponibilitatea de a participa la dezbaterea publică online "Muncă decentă și creștere economică în județul Mehedinți" în data de 08 iunie 2023, ora. 10:00. Participarea la dezbatere este gratuită. 

Dezbaterea publică se adresează tututor cetățenilor interesați și are rolul de a discuta prioritățile și stadiul implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 8 în județul Mehedinți. În cadrul dezbaterii va fi prezentat raportul tematic privind ODD8.

Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului ”Implicare civică pentru un Mehedinți durabil”, Cod SIPOCA 1046, Cod SMIS 151235, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală.  Obiectivul proiectului este creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, atât în faza de fundamentare si elaborare a politicilor si priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

Completare prezentului formular reprezintă o cerere de înscriere la dezbaterea publică. Completarea formularului presupune transmiterea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. Refuzul furnizării datelor solicitate și a acordului dvs. de a utiliza aceste date ne pune în imposibilitatea de a valida participarea dvs. la dezbaterea publică pe care o organizăm.

Vă așteptăm!

 Ultima actualizare: 05 iunie 2023

download.png

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND ”EGALITATE DE ȘANSE ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI”  

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Vă mulțumim în avans pentru disponibilitatea de a participa la dezbaterea publică online "Egalitate de șanse în județul Mehedinți" în data de 31 mai 2023, ora. 10:00. Participarea la dezbatere este gratuită. 

Dezbaterea publică se adresează tututor cetățenilor interesați și are rolul de a discuta prioritățile și stadiul implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 5 în județul Mehedinți. În cadrul dezbaterii va fi prezentat raportul tematic privind ODD5.

Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului ”Implicare civică pentru un Mehedinți durabil”, Cod SIPOCA 1046, Cod SMIS 151235, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală.  Obiectivul proiectului este creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, atât în faza de fundamentare si elaborare a politicilor si priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

Completare prezentului formular reprezintă o cerere de înscriere la dezbaterea publică. Completarea formularului presupune transmiterea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. Refuzul furnizării datelor solicitate și a acordului dvs. de a utiliza aceste date ne pune în imposibilitatea de a valida participarea dvs. la dezbaterea publică pe care o organizăm.

Vă așteptăm!

 Ultima actualizare: 26 mai 2023

download.png

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND ”EDUCAȚIA DE CALITATE ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI”  

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Vă mulțumim în avans pentru disponibilitatea de a participa la dezbaterea publică online "Educație de calitate în județul Mehedinți" în data de 25 mai 2023, ora. 10:00. Participarea la dezbatere este gratuită. 

DDezbaterea publică se adresează tututor cetățenilor interesați și are rolul de a discuta prioritățile și stadiul implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 4 în județul Mehedinți. În cadrul dezbaterii va fi prezentat raportul tematic privind ODD4.

Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului ”Implicare civică pentru un Mehedinți durabil”, Cod SIPOCA 1046, Cod SMIS 151235, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală.  Obiectivul proiectului este creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, atât în faza de fundamentare si elaborare a politicilor si priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

Completare prezentului formular reprezintă o cerere de înscriere la dezbaterea publică. Completarea formularului presupune transmiterea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. Refuzul furnizării datelor solicitate și a acordului dvs. de a utiliza aceste date ne pune în imposibilitatea de a valida participarea dvs. la dezbaterea publică pe care o organizăm.

Vă așteptăm!

 Ultima actualizare: 22 mai 2023

download.png

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI BUNĂSTAREA ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI 

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Vă mulțumim în avans pentru disponibilitatea de a participa la dezbaterea publică online "Sănătatea și bunăstarea în județul Mehedinți" în data de 18 mai 2023, ora. 10:00. Participarea la dezbatere este gratuită. 

Dezbaterea publică se adresează tututor cetățenilor interesați și are rolul de a discuta prioritățile și stadiul implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 3 în județul Mehedinți. În cadrul dezbaterii va fi prezentat raportul tematic privind ODD3.

Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului ”Implicare civică pentru un Mehedinți durabil”, Cod SIPOCA 1046, Cod SMIS 151235, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală.  Obiectivul proiectului este creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, atât în faza de fundamentare si elaborare a politicilor si priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

Completare prezentului formular reprezintă o cerere de înscriere la dezbaterea publică. Completarea formularului presupune transmiterea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. Refuzul furnizării datelor solicitate și a acordului dvs. de a utiliza aceste date ne pune în imposibilitatea de a valida participarea dvs. la dezbaterea publică pe care o organizăm.

Vă așteptăm!

 Ultima actualizare: 11 mai 2023

download.png

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND SECTORUL AGROALIMENTAR DURABIL ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI 

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Vă mulțumim în avans pentru disponibilitatea de a participa la dezbaterea publică online "Sectorul agroalimentar durabil în județul Mehedinți" în data de 11 mai 2023, ora. 11:00. Participarea la dezbatere este gratuită. 

Dezbaterea publică se adresează tututor cetățenilor interesați și are rolul de a discuta prioritățile și stadiul implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 2 în județul Mehedinți. În cadrul dezbaterii va fi prezentat raportul tematic privind ODD2.

Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului ”Implicare civică pentru un Mehedinți durabil”, Cod SIPOCA 1046, Cod SMIS 151235, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală.  Obiectivul proiectului este creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, atât în faza de fundamentare si elaborare a politicilor si priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

Completare prezentului formular reprezintă o cerere de înscriere la dezbaterea publică. Completarea formularului presupune transmiterea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. Refuzul furnizării datelor solicitate și a acordului dvs. de a utiliza aceste date ne pune în imposibilitatea de a valida participarea dvs. la dezbaterea publică pe care o organizăm.

Vă așteptăm!

 Ultima actualizare: 08 mai 2023

download.png

ANUNȚ ORGANIZARE DEZBATERE PUBLICĂ ”ERADICAREA SĂRĂCIEI ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI” 

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Vă mulțumim în avans pentru disponibilitatea de a participa la dezbaterea publică online "Eradicarea sărăciei în județul Mehedinți" în data de 05 mai 2023, ora. 11:00. Participarea la dezbatere este gratuită. 

Dezbaterea publică se adresează tututor cetățenilor interesați și are rolul de a discuta prioritățile și stadiul implementării obiectivului de dezvoltare durabilă 1 în județul Mehedinți. În cadrul dezbaterii va fi prezentat raportul tematic privind ODD1.

Dezbaterea este organizată în cadrul proiectului ”Implicare civică pentru un Mehedinți durabil”, Cod SIPOCA 1046, Cod SMIS 151235, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de către Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală.  Obiectivul proiectului este creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți, atât în faza de fundamentare si elaborare a politicilor si priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

Completare prezentului formular reprezintă o cerere de înscriere la dezbaterea publică. Completarea formularului presupune transmiterea de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate numai în măsura permisa prin Regulamentul UE nr. 2016/679, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, şi prin Legea nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Puteti consulta aici politica de confidențialitate a Asociației pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă. Refuzul furnizării datelor solicitate și a acordului dvs. de a utiliza aceste date ne pune în imposibilitatea de a valida participarea dvs. la dezbaterea publică pe care o organizăm.

Vă așteptăm!

 Ultima actualizare: 02 mai 2023

download.png


GRUP CIVIC PENTRU UN MEHEDINȚI DURABIL

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA, prezintă regulamentul de organizare și funcționare a Grupului Civic pentru Mehedinți, pentru desfășurarea activității 3.1 Grupul Civic pentru Mehedinți a proiectului.   

- Regulament de lucru Grup Civic pentru Mehedinti.  

Ultima actualizare: 01 noiembrie 2022

download.png


ANUNȚ SELECȚIE MEMBRI GRUP DE LUCRU

 Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială OLTENIA, anunță procedura de selecție a 3-7 persoane care să facă parte din Grupul Civic pentru Mehedinți, pentru desfășurarea activității 3.1 Grupul Civic pentru Mehedinți a proiectului. Preocedura nu se aplică membrilor de drept ai Grupului Civic pentru Mehedinți, respectiv experților dezvoltare durabilă ai proiectului și pentru reprezentanții Consiliului Județean Mehedinți.
Procedura de selecție se va desfășura în conformitate cu normele interne ale Asociației Regionale pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia).   

- Anunt selectie membri Grup Civic pentru Mehedinti.  

Ultima actualizare: 01 noiembrie 2022

download.jpg

ANUNȚ LANSARE PROIECT 

Stimată doamnă,

Stimate domn,

Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia (ARDA Oltenia) în parteneriat cu Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă și în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, în baza Parteneriatului de Dezvoltare Locală, anunță lansarea implementării proiectului "Implicare civică pentru un Mehdinți durabil", cod SIPOCA 1046/MySMIS2014+ 151235. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Proiectul "Implicare civică pentru un Mehdinți durabil" reprezintă o oportunitate pentru dialog și planificare strategică la nivel județean, putând reprezenta baza fundamentării politicilor și priorităților, cât și element de monitorizare și evaluare a acestora. În acest sens, invităm toate organizațiile neguvernamentale din județul Mehedinți interesate de dezvoltarea durabilă a județului să ne contacteze pentru a participa la activități și a își susține prioritățile și așteptările din partea factorilor de decizie.   

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți atât în faza de fundamentare și elaborare a politicilor și priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora. Obiectivul specific al proiectului este dezvoltarea și implementarea unor intrumente de responsabilizare (grup civic, rapoarte, platformă) în cadrul relației de colaborare dintre autoritățile administrației publice locale din județul Mehedinți și organizațiile neguvernamentale și implicarea a 300 de cetățeni în procesul de stabilire a priorităților pentru dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți în următoarele 14 luni.

 Ultima actualizare: 15 septembrie 2023

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării civice și consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a contribui la dezvoltarea durabilă a județului Mehedinți atât în faza de fundamentare și elaborare a politicilor și priorităților, cât și în faza de implementare, monitorizare și evaluare a acestora.

 1. Rezultatul de program 4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - Rezultatul de proiect 1: Capacitate crescuta a ONGurilor active în Grupul civic pentru Mehedinți în implementarea parteneriatului pentru dezvoltare locala durabila si monitorizarea progresului strategiilor județene;

 2. Rezultatul de program 4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - Rezultat proiect 3: Portal de date statistice funcțional privind implementarea, în județul Mehedinți, acelor 17 obiective de dezvoltare durabila a României;

 3. Rezultatul de program 4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovareadezvoltarii la nivel local - Rezultatul de proiect 2: Raporte tematice privind stadiul implementarii, la nivelul județului Mehedinți, acelor 17 obiective de dezvoltare durabila a României, elaborate, publicate si transmise Consiliul Județean Mehedinți;

 4. Rezultatul de program 4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovareadezvoltarii la nivel local - Rezultat proiect 4: Cetațeni constientizați civic si consultați în privința prioritaților de investiții aferente celor 17 obiective de dezvoltare durabilă;

 5. Rezultatul de program 4: Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local - Rezultat proiect 5 - Personal din ONG-uri si parteneri sociali instruiți în domeniul dezvoltarii durabile.

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI ESTE REPREZENTAT DE:

 1. 30 reprezentanți ai ONG-urilor din județul Mehedinți si din rețelele civice dedicate dezvoltarii durabile, inclusiv reprezentanții partenerilor de proiect si reprezentanți ai structurilor asociative ale autoritaților administrației publice locale (particpa în cadrul Grupului civic pentru Mehedinți, la dezbaterile publice si la programul de formare Expert dezvoltare durabila)
 2. 300 de cetațeni din județul Mehedinți (acestia participa la cele 17 dezbateri publice online sau în sala). Cetațenii provin din localitațile județului Mehedinți, din mediul urban si rural interesați de obiectivul de dezvoltare durabila suspus dezbaterii publice.
 3. 20 alesi locali (consilieri județeni) si personal de conducere si de execuție din cadrul Consiliului Județean Mehedinți si instituțiilor publice subordonate (participa la programul de formare Expert dezvoltare durabilă).