Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia
(ARDA Oltenia)

a luat ființă în anul 2014, ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.
Sediul asociației este Municipiul Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți, str. Revolutiei nr. 3-5.
Image
Scopul asociației ARDA Oltenia este caritabil și constă în:
 • informarea, prăgatirea, mobilizarea și implicarea actorilor din mediul economic și de afaceri în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial, spiritului de voluntariat si al asociativitatii la nivelul comunitatilor pentru dezvoltarea unor proiecte locale, pentru dezvoltarea mediului antreprenorial si sprijinirea initiativei private in Regiunea Oltenia;
 • dezvoltarea de programe care sa puna in valoarea potentialul antreprenorial, precum si respectarea, protejarea si dezvoltarea mediului de afaceri, in principalele domenii, urmarind in paralel strategiile nationale sectoriale si prioritatile promovate de Uniunea Europeana in domeniul dezvoltarii antreprenoriale;
 • dezvoltarea capitalului social si legitimitatea sociala, promovarea antreprenoriatului public – privat, integrarea europeana si dezvoltarea uor politici de buna vecinatate cu tarile din afara Uniunii Europene;
 • implementarea unor Planuri de Dezvoltare Locala, sprijinirea dezvoltarii economiei, de asemenea sprijinirea dezvoltarii comunitatilor prin promovarea cooperarii pentru rezolvarea unei probleme comune prin conceperea si implementarea proiectelor si accesarea fondurilor europene, punând bazele identificarii nevoilor locale, ale intaririi capacitatii de dezvoltare si implementarii strategiei locale de dezvoltare in vederea conservarii patrimoniului rural si cultural, ale dezvoltarii mediului economic si imbunatatirea abilitatilor organizatorice ale comunitatilor locale.

În vederea indeplinirii scopului pentru care a fost infiintata, Asociatia efectueaza urmatoarele activitati:

 • colaboreaza cu alte organizatii negubernamentale de profil, cu institutiile publice sau private din România si din alte tari, precum si cu organisme si organizatii internationale;
 • primeste si administreaza fonduri
 • obtine si detine, in conditiile legii, prin donatii, cumparare sau concesiune, orice proprietate imobiliara sau bunurile mobile;
 • vinde, transforma sau doneaza orice proprietate a sa, reinvesteste in orice mod capitalul rezultat sau dispune de sumele astfel realizate;
 • organizeaza si desfasoara activitati publicitare si editoriale
 • ralizeaza studii, analize statistice pe baza de chestionar, cercetari sociologice si de marketing.

In anul 2015 Asociatia a devenit partener intr-un proiect de reisertie ”Intâmpinare si acompaniament social” cu scopul de a facilita reinstalarea sociala si economica a familiilor care decid sa redevina din Franta cu sprijinul oferit de OFII (Oficiul Francez de Imigrare si Integrare). Prin acest proiect s-a urmarit stimularea initiativei fiecrui membru al familiei pentru a dezvolta un proiect de reinsertie sociala si economica, precum si identificarea resurselor, serviciilor si persoanelor in masura sa faciliteze realizarea proiectului familiei.

ADRA Oltenia a facut parte din Comitetul Tehnic OFII pentru judetele Mehedinti si Dolj, alaturi de Prefecturile judeleor Mehedinti si Dolj, Consiliile judetene, Inspectoratele Scolare, AJOFM, DGASPC, Inspectoratele de Politie, AJPIS si Primariile de care apartineau beneficiarii proiectului.

Tot in anul 2015 ARDA Oltenia a devenit furnizor de formare profesionala, organizând si desfasurând programul de formare ”Evaluator de risc la securitate fizica”.

In 2017 a acreditat programul de formare profesionala „Manager de securitate”.

In perioada 2016 – 2017 a fost implicata in realizarea de sondaje si analize referitoare la situatia economico – sociala a diverselor comunitati din regiunile de dezvoltare SV Oltenia, Sud Muntenia, SE:

 • Iunie – august 2016 – Cercetarea de validare a comunitatii marginalizate Schela Cladovei, Cartier Schela Cladovei, jud. Mehedinti, Proicet SCHimbare si emancipare Locala prin Actiune comunitara integrata SCHELA, ID 103424, POCU 4.2
 • Iunie – august 2016 – Cercetare de teren pentru studiul de validare, Comuna Lumina, Jud. Constanta, Proicet Impreuna pentru Lumina – interventie complexa de diminuare a efectelor saraciei in comunitati marginalizate, ID 101362, POCU 4.2.
 • Septembrie – octombrie 2016 – Analiza privind identificarea intentiilor antreprenoriale din judetele regiunii Sud Vest Oltenia in contextul economic si social actual, Proiect Antreprenori, la START, ID 105412, POCU3.7
 • Decembrie 2016 – ianuarie 2017 Analiza preliminara la nivelul zonelor de provenienta a GT si a acelora in care se implementeaza operatiunile propuse, Proiect SPECTRA – Stagii de Pratctica Elevi, Stuidenti, Angajare, ID 108928, POCU 6.13 – 3.14
 • Ianuarie – februarie 2017 – Raport de cercetare – Analiza nevoilor de formare profesionala si de ocupare a persoanelor somere si a persoanelor inactive SV Oltenia si S Muntenia - Proiect Vreau sa fiu calificat, ID 121146, POCU 3.1. – 3.6.
 • August – septembrie 2017 – Studiu privind analiza de nevoi a grupului tinta, Proiect ProForm – Cresterea competitivitatii intreprinderilor prin perfectionarea resurselor umane, ID 117781, POCU 3.8.

ARDA Oltenia s-a implicat in susinerea si ajutarea persoanelor interesate in deschiderea unei afaceri, oferind consultanta si sprijin.

De asemenea a fost implicata in actiuni voluntare de diseminare a informatiilor cu privire la oportunitatile de accesare a fondurilor europene pentru tinerii intreprinzatori, persoanele din mediul rural interesate sa isi creeze sau sa isi dezvolte o afacere.

In anul 2017 a inceput implementarea unui proiect POIM, denumit „Elaborarea planului de management pentru situl de importanta comunitara ROSCI0405 Dealurile Strehaia - Batlanele”, proiect implementat in parteneriat cu Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti. Valoarea proiectului: 787915,45 lei; Cod MySmis: 102055; Nr. contract de finantare: 77/21.26.2017. Proiect finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Incepand cu 01.08.2019 ARDA Oltenia in parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului si Institutul National de Statistica implementeaza proiectul cod SMIS 127545: ”România durabila” - Dezvoltarea cadrului strategic si institutional pentru implementarea Strategiei Nationale pentru Dezvoltarea Durabila a României 2030, in cadrul apelului POCA/399/1/1/Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP. Nr. contract de finantare: 397/31.07.2019. Valoarea proiectului: 24999991,85 lei.

ARDA face parte din grupul partenerial local din cadrul Proiectului WINPOL, care vizeaza imbunatatirea politicilor de gestionare a deseurilor, astfel incât acestea sa incurajeze si sa promoveze din ce in ce mai mult utilizarea echipamentelor inteligente si planificarii derivata din acestea, contribuind in mod semnificativ la minimizarea deseurilor in orasele si regiunile europene prin proceduri imbunatatite de gestionare si campanii de sensibilizare.

ARDA Oltenia va lua parte la intalniri de lucru semestriale, in cadrul carora se vor impartasi exemple de bune practici, va avea loc un process continuu de invatare, inclusiv de la partenerii in proiect, cu scopul imbunatatirii instrumentului de politici reprezentat de POIM.

ARDA, in calitate de stakeholder pentru judetul Mehedinti, are oportunitatea sa isi exprime interesul in domeniul abordat si beneficiile pe care le poate avea din participarea intr-un proiect proiect cu parteneri din 7 tari europene, precum si asteptarile.

De asemenea, are posibilitatea sa contribuie la schimbul de experiente si cunostinte in domeniul mediului si managementului deseurilor si sa semnalizeze potentialele interese ce intra in conflict cu proiectul, contribuind astfel la atingerea obiectivului proiectului si castigand atat experienta in domeniul politicilor legate de managementului deseurilor, cat si o crestere a capacitatii institutionale.

De la infiintare si pâna in prezent, ADRA Oltenia a a fost implicata in diverse actiuni caritabile.