download.jpg

A&C PROIECTE ȘI CONSULTANȚĂ MANAGERIALĂ SRL,  în calitate de Partener în cadrul proiectului ”Servicii integrate pentru o comunitate dezvoltată”, cod MYSMIS 130276, anunță operatorii economici interesați despre faptul că intenționează achiziționarea unor echipamente IT (Laptop - 2 buc.) - achiziție directă finalizată în SEAP, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut, în condițiile respectării solicitărilor achizitorului. Echipamentele IT sunt necesare bunei desfășurări a activităților proiectului menționat. Date suplimentare se regăsesc în documentele atașate prezentului anunț.

Anunt solicitare oferta echipamente IT 130276

Model declaratie

Ultima actualizare:  26 octombrie 2023

download.jpg

Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia - ARDA Oltenia, în calitate de Partener în cadrul proiectului ”Centru Integrat de Servicii Comunitare (CISC Bălăcița), cod MYSMIS 130345, anunță operatorii economici interesați despre faptul că intenționează achiziționarea unor servicii de organizare evenimente (Servicii organizare workshop-uri teme secundare - 3 evenimente), necesare bunei desfășurări a activităților proiectului menționat. Date suplimentare se regăsesc în documentele atașate prezentului anunț.

afis-poca.jpg

Denumirea achizitiei: Achiziția de Servicii de închiriere a unui spațiu necesar desfășurării activității
în vederea implementării proiectului „România durabilă” – Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea durabilă a României 2030, POCA/399/1/1/127545

afis-poca.jpg

Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă și Direcția pentru strategii guvernamentale implementează, în parteneriat cu Institutul Național de Statistică și Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, proiectul cu aplicare națională: „România Durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”. Scopul și rezultatele proiectului, precum și responsabilitățile Asociației Regionale pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia sunt detaliate aici

Ultima actualizare: 29 septembrie 2019